Skip to main content

Home/ agroforum/ Group items matching "carboni" in title, tags, annotations or url

Group items matching
in title, tags, annotations or url

Sort By: Relevance | Date Filter: All | Bookmarks | Topics Simple Middle
Lluïsa Llagostera

Des scénarios prospectifs au service de l'élaboration d'une stratégie nationale: l'exemple du volet agricole des scénarios Énergie-Climat-Air .2016 - 0 views

 •  
  Aquest document del Centre d'Estudis i Prospectiva del Ministeri d'Agricultura de França parteix de Estratègia nacional de baixes emissions de carboni (SNBC), publicada pel Govern francès el novembre de 2015 a fi de de complir els compromisos de reducció de gasos amb efecte d'hivernacle a l'horitzó 2030-2050 i orientar l'economia francesa vers una menor dependència del carboni fòssil mitjançant l'elaboració d'escenaris de prospectiva dels principals sectors econòmics (energia, habitatge, transport, agricultura, forestal, etc.). L'objectiu del document és oferir un resum del component agrícola d'aquesta visió anticipada. Mostra les hipòtesis i els resultats obtinguts per a dos escenaris: un escenari de "tendència", que es defineix en termes de les polítiques existents a 1 de gener de 2014; i un escenari "de referència", tenint en compte les noves mesures adoptades des de l'1 de gener de 2014 amb el supòsit d'una transició cap a l'agroecologia que condueixi a una reducció de les emissions directes i indirectes de l'agricultura
Lluïsa Llagostera

A new role for forests and the forest sector in the EU post-2020 climate targets.2015 - 0 views

 •  
  Amb motiu de la COP21, l'Institut Forestal Europeu ha fet balanç, en un article publicat al desembre de 2015, de la contribució del sector forestal europeu a la reducció dels gasos amb efecte d'hivernacle (GEH). Sobre la base d'una anàlisi sistemàtica, l'estudi explora les diferents vies disponibles avui en la Unió Europea per integrar aquest sector en la comptabilitat de carboni i posa èmfasi en el bé que fan els boscos al medi ambient emmagatzemant a través de la fotosíntesi el CO2 atmosfèric i retenir-lo sota formes més o menys estables (biomassa i matèria orgànica del sòl
Lluïsa Llagostera

Status of the World's Soil Resources.FAO.2015 - 0 views

 •  
  L'informe analitza els principals canvis del sòl a escala mundial i, amb més profunditat, a escala regional. L'informe aporta informació científicament documentada sobre l'erosió del sòl, els canvis en el carboni orgànic del sòl, els canvis en biodiversitat, acidificació, compactació, segellat, salinització i sodització del sòl, i també la contaminació i inundació del sòl, i els canvis en els seus nutrients. L'estudi conclou que la major part dels recursos mundials del sòl es troben només en una condició acceptable, dolenta o molt dolenta. Si bé hi ha motius per a l'optimisme en algunes regions, en general les condicions estan empitjorant més que millorant
Lluïsa Llagostera

Renewable energy in Europe 2016: Recent growth and knock-on effects . Europea Environment Agency. 2016 - 0 views

 •  
  Anuari que descriu la situació actual i la prospectiva sobre l'ús energies renovables a Europa. També fa un seguiment sobre l'acompliment dels objectius estratègics europeus per al període 2020-2030 en matèria d'energia encaminats a afavorir el pas a una economia baixa en carboni
freguant

A prosperous world for everyone in 2050 | The Global Calculator - 1 views

 •  
  "The Global Calculator is a free and interactive tool that helps you to understand the link between our lifestyles, the energy we use, and the consequences for our climate. It is aimed at anyone interested in exploring what a low-carbon world could look like in 2050. The Calculator shows that it is possible to prevent dangerous climate change and ensure people's living standards continue to improve if we act now. Access the Global Calculator Insights from the Calculator: read our report The Global Calculator shows that as lifestyles continue to improve while still tackling climate change, we must transform the technologies and fuels we use, and make smarter use of our limited land resources. The report Prosperous living for the world in 2050 (PDF 1.43MB) uses evidence from the tool to show what we need to achieve. ...it's really helpful to be able to look at impacts and balances between the drivers in the tool to think about how we face the future.  Mott MacDonald     What we found Want to dig deeper into the data? The Global Calculator is the most open-source model of the world's energy system ever built. You can download the full Excel model to explore all the assumptions used and methodology used. You can even make your own version to test out your ideas. Access the spreadsheet › Keep in touch Subscribe to our mailing list get updates about the Global Calculator. We won't use your details for anything else. Sign up Our team The Calculator is funded by the UK Government's International Climate Fund and the EU's Climate-KIC, and has been built by an international team from the following organisations: About us The Global Calculator is an open-source model of the world's energy, land and food systems to 2050 that allows you to design your own vision of the future and see the implications for the climate instantly. It is funded by the UK Government's In
1 - 5 of 5
Showing 20 items per page