Skip to main content

Home/ agroforum/ Group items matching "França" in title, tags, annotations or url

Group items matching
in title, tags, annotations or url

Sort By: Relevance | Date Filter: All | Bookmarks | Topics Simple Middle
Lluïsa Llagostera

L'avenir de la politique agricole commune après 2020 . Assemblée nationale en France. 2017 - 3 views

 •  
  Informe conjunt de les Comissions d'Assumptes Europeus de l'Assemblea Nacional de França sobre el futur de la PAC. Enfoca també la perspectiva a més curt termini de les incerteses pressupostàries provocades pel Brèxit, la voluntat de la Comissió Europea de simplificar la PAC, el projecte de llei anomenat Òmnibus, etc.
Lluïsa Llagostera

Des scénarios prospectifs au service de l'élaboration d'une stratégie nationale: l'exemple du volet agricole des scénarios Énergie-Climat-Air .2016 - 0 views

 •  
  Aquest document del Centre d'Estudis i Prospectiva del Ministeri d'Agricultura de França parteix de Estratègia nacional de baixes emissions de carboni (SNBC), publicada pel Govern francès el novembre de 2015 a fi de de complir els compromisos de reducció de gasos amb efecte d'hivernacle a l'horitzó 2030-2050 i orientar l'economia francesa vers una menor dependència del carboni fòssil mitjançant l'elaboració d'escenaris de prospectiva dels principals sectors econòmics (energia, habitatge, transport, agricultura, forestal, etc.). L'objectiu del document és oferir un resum del component agrícola d'aquesta visió anticipada. Mostra les hipòtesis i els resultats obtinguts per a dos escenaris: un escenari de "tendència", que es defineix en termes de les polítiques existents a 1 de gener de 2014; i un escenari "de referència", tenint en compte les noves mesures adoptades des de l'1 de gener de 2014 amb el supòsit d'una transició cap a l'agroecologia que condueixi a una reducció de les emissions directes i indirectes de l'agricultura
Lluïsa Llagostera

Foresight study on land use and food security in 2050. INRA. 2016 - 0 views

 •  
  L'Institut de Recerca Agronòmica de França (INRA) i el Centre Francès de Cooperació Internacional en Recerca Agronòmica per al Desenvolupament (CIRAD) són els autors d'aquest estudi, que és una ampliació del que van publicar l'any 2011. Es tracta d'un estudi de prospectiva que identifica i quantifica els principals determinants de l'evolució de l'ús de la terra en el món i la seva relació amb el subministrament d'aliments a l'horitzó de l'any 2050 i el canvi climàtic, considerant cinc escenaris d'evolució contrastants. També preveu la creació d'una Administració mundial encarregada d'afavorir la transició cap a un tipus d'alimentació més saludable, reduir alhora el malbaratament d'aliments a tota la cadena i garantir mitjançant polítiques l'accés segur a la terra de tot tipus d'agricultura a diferents escales geogràfiques
Lluïsa Llagostera

OECD Meeting of Agriculture Ministers. Paris 7-8 d'abril de 2016 - 0 views

 •  
  Us enllacem el lloc web on trobareu tots els documents de la 5a reunió ministerial d'Agricultura de l'OCDE, que reuneix els ministres de 45 països. Organitzades des de l'any 1987, la reunió d'enguany té com a tema les millors polítiques per aconseguir un sistema alimentari global productiu, sostenible i resilient a l'horitzó de 2050. La reunió va ser copresidida pel senyor Tom Vilsack, secretari d'Agricultura dels Estats Units, i el senyor Stéphane Le Foll, ministre d'Agricultura, Agroalimentari i Forestal de França. L'objectiu de la trobada va ser destacar les prioritats de les polítiques comunes dels governs per afrontar tant oportunitats com reptes en l'alimentació d'una població mundial en creixement, la gestió dels seus recursos naturals i el canvi climàtic. Vegeu les Background notes!
Lluïsa Llagostera

Ambition cereales 2030. AGPB. 2014 - 1 views

 •  
  Publicació de l'associació de productors de cereals de França que fa una reflexió sobre el futur del sector cerealístic a L'horitzó de l'any 2030
Lluïsa Llagostera

Visions énergie climat 2030/2050: Quels modes de vie pour demain?. Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. 2014 - 1 views

 •  
  Aquest exercici de prospectiva identifica una possible ruta per a la transició energètica a França bo i identificant futurs escenaris on la política d'eficiència energètica i la sostenibilitat ambiental seran les fites a acomplir
Lluïsa Llagostera

Le décollage du marché des biens de consommation en Chine et son impact sur le comerc e mondial . Centre d'études prospectives et d'Informations Internationales . 2017 - 0 views

 •  
  El Centre d'Estudi i Recerca Internacional d'Economia de França és l'autor d'aquest estudi sobre l'evolució de la demanda interna a la Xina i la seva influència en tota la xarxa global d'intercanvis de béns per al consum final de les llars. L'estudi posa en evidència, després d'analitzar diversos sectors entre els quals l'alimentari, que, en el període 2012-2014, el 62% de les importacions xineses corresponien a productes de gama alta, el doble que fa deu anys. El canvi estructural en la demanda xinesa posiciona la UE com el primer soci de la Xina des de 2011. El progrés de la UE es deu en gran part a les actuacions en els sectors automotriu i farmacèutic, i també en la indústria alimentària. Alemanya es perfila com el gran guanyador de l'evolució de la demanda de la Xina, seguit pel Regne Unit
Lluïsa Llagostera

Novetats Documentals 0163/2015 - 0 views

 •  
  Butlletí quinzenal del Departament d'Agricultura.Ramaderi, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya
Lluïsa Llagostera

Aménager les territoires ruraux et périurbains.Ministère du Logement de l'Égalité des territoires et de la Ruralité. França.2016 - 0 views

 •  
  L'autor posa l'accent en la diversitat i els actius d'aquests territoris amb l'objectiu d'aprofundir en una reflexió perquè aquests espais dissenyin models propis de desenvolupament. L'informe aclareix, per a cada temàtica i cada espai, el paper de les diferents categories d'actors i informa sobre les eines existents o a crear per ajudar a engegar els seus projectes territorials. El paper fonamental de l'agricultura i la silvicultura es reafirma dins d'aquests espais, però l'autor en mostra la fragilitat. Assenyala, per exemple, la desconnexió entre algunes de les explotacions agràries i els seus territoris
1 - 9 of 9
Showing 20 items per page