Skip to main content

Home/ agroforum/ Group items tagged boscos

Rss Feed Group items tagged

Lluïsa Llagostera

Forty years of community-based forestry: A review of its extent and effectiveness. FAO.... - 0 views

 •  
  Des dels anys 1970 i 1980, la silvicultura basada en la comunitat ha crescut en popularitat. Aquest concepte es basa a concedir a les comunitats locals els drets de propietat sobre els béns comuns locals del bosc. Les comunitats poden organitzar-se de manera autònoma i desenvolupar institucions locals per regular l'ús dels recursos naturals i gestionar-los de manera sostenible. Amb el temps, les diverses formes de silvicultura comunitària han evolucionat en diferents països, però totes tenen en el seu nucli la noció d'un cert nivell de participació dels petits productors i grups de la comunitat en la planificació i execució. La publicació que enllacem examina l'abast de l'activitat forestal basada en la comunitat mundial i regional i n'avalua l'eficàcia en l'obtenció de resultats biofísics i socioeconòmics. L'informe s'adreça a responsables polítics, professionals, investigadors, comunitats i societat civil
Lluïsa Llagostera

A new role for forests and the forest sector in the EU post-2020 climate targets.2015 - 0 views

 •  
  Amb motiu de la COP21, l'Institut Forestal Europeu ha fet balanç, en un article publicat al desembre de 2015, de la contribució del sector forestal europeu a la reducció dels gasos amb efecte d'hivernacle (GEH). Sobre la base d'una anàlisi sistemàtica, l'estudi explora les diferents vies disponibles avui en la Unió Europea per integrar aquest sector en la comptabilitat de carboni i posa èmfasi en el bé que fan els boscos al medi ambient emmagatzemant a través de la fotosíntesi el CO2 atmosfèric i retenir-lo sota formes més o menys estables (biomassa i matèria orgànica del sòl
Lluïsa Llagostera

Evaluación de los recursos forestales mundiales 2015 ¿Cómo están cambiando lo... - 0 views

 •  
  Els boscos del món segueixen disminuint, a mesura que la població augmenta i les àrees forestals es reconverteixen a l'agricultura i altres usos, però en els últims 25 anys la taxa de desforestació neta mundial ha disminuït en més del 50 per cent, segons recull l'informe, que a més preveu que la demanda de fusta es triplicarà el 2050
Lluïsa Llagostera

Novetats Documentals 0163/2015 - 0 views

 •  
  Butlletí quinzenal del Departament d'Agricultura.Ramaderi, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya
1 - 4 of 4
Showing 20 items per page