Skip to main content

Home/ A su arıtma/ Ev Su Aritma
Cafer Ova

Ev Su Aritma - 1 views

su arıtma su arıtma cihazı su arıtma cihazları arıtma cihazı arıtma cihazları

started by Cafer Ova on 25 Jun 14
 • Cafer Ova
   
  Suların kalitesinde oluşan bozulmaları veya yayın organlarındaki yayınları fırsat bilen ticari kuruluşlar evsel su arıtım sistemlerini pazarlamaya çalışmaktadırlar. Evsel su arıtım cihazları değişik yöntemler kullanarak arıtım yapan cihazların genel adıdır. Mekanik filtreli sistemler, kimyasal sistemler, yumuşatıcı cihazlar, anyon değiştiriciler, ultraviyole ışın kullanarak dezenfekte ediciler, ters ozmoz sistemiyle arıtım sağlayanlar, ozonlayıcılar, klorlayanlar vb. birçok yöntem kullanılabilmektedir. Bütün bu yöntemlerin hepsi aynı isimle (evsel su arıtım cihazları) ifade edilse de farklı etkileri, avantaj ve dezavantajları yanında, farklı düzeyde zararları ve faydaları olduğu açıkça bilinmektedir. Dolayısıyla bütün arıtım cihazlarının hepsi için geçerli olan bir yargıda bulunmak mümkün değildir. Ancak, hangi arıtım sistemi kullanılırsa kullanılsın;

  Tek bir arıtım sisteminin suyla ilgili sorunların tamamını çözemeyeceği bilinmelidir,
  Her bir sistemin diğerlerine göre olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönleri vardır,
  Bu sistemlerin hepsi mutlaka bakım, izleme ve temizleme gerektirmektedir,
  Arıtılacak suyun özelliğini bilmeden arıtım cihazı seçilmemedir.

To Top

Start a New Topic » « Back to the A su arıtma group