Skip to main content

Home/ Diigo Community/ Group items matching "redirect" in title, tags, annotations or url

Group items matching
in title, tags, annotations or url

Sort By: Relevance | Date Filter: All | Bookmarks | Topics Simple Middle
Gümüş Oto Expertiz

Türkiye de Ekspertiz Ağı - 0 views

Türkiye'de Ekspertiz Ağı 2. el araç alım satımlarının yoğunlaştığı son yıllarda ekspertize ihtiyaçta bir hayri artmış durumda. Güvenilir araç bulmanın  yanı sıra düzgün ekspertiz bulmakta zor...

Türkiye de ekspertiz ağı

started by Gümüş Oto Expertiz on 23 Feb 17 no follow-up yet
Graham Perrin

For a recent Annotated Link: 'Sorry, the page you requested was not found. redirecting ... - 274 views

http://www.diigo.com/annotated/b7f8d4017bcf149ddb2c8fefdcda4981 and some others above now work. I'm not reviewing this topic in detail, let's assume that it's fixed. Tag: resolved Many thanks...

bug resolved TTW gpd4

Tom Tullio

Diigo warning me of redirection - 93 views

The error appears on my PC at home: - XP Home SP2 - Firefox 2.0.0.6 - Diigo toolbar 1.0.2007081101 - no other Firefox extensions installed - ZoneAlarm 7.0.337.000 (I have tried it with the firewa...

bug

Brainpulse Technologies

301 & 302 Redirection : All That SEOs Need to Know - 0 views

 •  
  Choosing the wrong redirection option could hit your SEO, and eventually your website's traffic. By choosing the right redirection, you can keep your current rankings intact.
Graham Perrin

Bug: Last slash of URL removed. - 71 views

Thanks. Comments at http://feedback.diigo.com/forums/76543-bugs/suggestions/1148433-ending-slash-in-url-truncated

bugs bug

Graham Perrin

Group topic redirect: 1529 (v3) to 547725 (v4): fail - 5 views

 •  
 •  
  bug fixed. thanks.
Graham Perrin

message redirect with no trace of any of the five or more parts to the conversation - 24 views

Hi Perrin, Could you tell me the time when you get the email and the title of the email? We will check it in our database. Thanks.

resolved help puzzle message conversation leave redirect e-mail

Sean Brady

Diigo Mobile Request - 128 views

I played around a little more and I see that if I go to the My Bookmarks option I do get the mobile interface. It is still kind of confusing, but it does work.

Blackberry m.diigo.com help suggestion

Graham Perrin

Post to Diigo: for some URLs, redirection is wrong - 15 views

A gentle bump. Most recent failure: redirection after using Post to Diigo for http://krebsonsecurity.com/2010/04/immunet-a-second-opinion-worth-a-second-look/#more-2349 Duplicate bookmarks are ...

bug post URL redirect # gpd4

Graham Perrin

Group topic redirect: 9718 (v3) to 554621 (v4): fail - 9 views

Ludvig Svenonius

Prokrastinering - Wikipedia - 0 views

 • Eftersom prokrastinerare försöker övertyga sig själva att arbete pågår är de särskilt mottagliga för aktiviteter som präglas av bekvämlighet, minimal skyldighet, och brist på omedelbara obehag.
  • Ludvig Svenonius
    
   Datorspel borde vara ännu värre, eftersom de alltid inkluderar belöningssystem som syftar till att få spelaren att känna tillfredsställelse och stolthet över sina framgångar i spelet.
 • Prokrastinering kan även förorsakas av impulskontrollstörningar, som i sin tur kan bero på skador i eller underaktivering av frontalloben (prefrontala cortex), exempelvis till följd av Attention Deficit Disorder (ADD)
 • Med Freudiansk terminologi talar man om att styras av lustprincip (detets behov av omedelbar tillfredsställelse och undvikande av obehag) istället för av verklighetsprincipen (jagets förmåga att skjuta upp omedelbar tillfredsställelse och uthärda obehag när verkligheten gör det nödvändigt, i syfte att istället uppnå långsiktig glädje och tillfredsställelse). Verklighetsprincipen är en rationell förmåga som barnet saknar men som människan kan lära sig i takt med att man mognar intellektuellt.
 • ...1 more annotation...
 • Vid självstudier vänder många studenter på dygnsrytmen och har svårt att komma igång med de viktiga aktiviteterna direkt på morgnarna. Man underskattar den tid som krävs för att läsa in sig på och analysera sitt uppsatsskrivande. Man ägnar veckor och månader åt att samla bakgrundsmaterial för en uppsats, men skjuter på att slutföra arbetet för att man inte är nöjd med sitt resultat och känner att man måste ta hänsyn till många motstridiga åsikter innan man kan presentera sitt eget perspektiv på ämnet.
Graham Perrin

some in-topic links from author's name to list of group member's posts to group: not wo... - 288 views

http://groups.diigo.com/user/sbrady lists Diigo Community. http://groups.diigo.com/user/jaredstein does not list Diigo Community. http://groups.diigo.com/user/natetronn does not list Diig...

group forum topic author member user TTW GUI inconsistency bug gpd4

Graham Perrin

hyperlinks missing from posts - 101 views

Discussion continuing in summary topic http://groups.diigo.com/Diigo_HQ/forum/topic/42779

bug dataloss RFC HTML forum Ruby on Rails gpd4

Graham Perrin

Diigo forum composition garbled if CAPTCHA is not matched - 661 views

Joel Liu wrote: > Got the problem. We will fix it soon. I haven't noticed this issue in a while. Fixed, I guess? - thanks!

CAPTCHA bug resolved

Oliver S.

Immediate redirection to "My Bookmarks" after signing in as an option - 16 views

I wanted to add that staying signed in is OK for my personal home computer but not where several other people use the same computer. This is why I need to sign in and out quite often.

feature

Graham Perrin

Topic 9588 not found. Redirect failure? - 3 views

Sorry, this is a duplicate of previously reported http://groups.diigo.com/group/Diigo_HQ/content/1102558 affecting topic 9588

bug priority redirect topic gpd4

sandy_diigo

Since Diigo 5, all annotated links seem to fail - 35 views

You do not follow the right steps. Please select "get the annotated link" from the drop down menu of share option. The share option is located below each item. As you see,the following are annotate...

bug resolved priority Diigolet annotated link redirect gpd4

Graham Perrin

Bookmark's annotations in the group's page don't match with my library - 70 views

> annotations in the group's page don't match with my library Often true. The word 'share' can be misleading. After the initial copy from your library to (say) two groups: * group activity i...

diigo bug wording annotation groups group library mylibrary

1 - 20 of 81 Next › Last »
Showing 20 items per page